ห้องสัมมนา ห้องประชุม

s e m i n a r    r o o m

3,500 ฿ / วัน

book now